Specialist insurance cover for anyone
working in Afghanistan.

הכיסוי המשתלם והמקיף שלנו מיועד לצרכים הספציפיים של אנשי מקצוע והאנשים איתם הם עובדים - הן במדינות מולדתם והן בהיותם בישראל. הביטוח שלנו נותן לך שקט נפשי בסביבות המאתגרות ביותר - ומאפשר לך להתמקד במשימה שלך. 

בטח את עצמך - כיסוי אישי

Purchase cover for yourself while working in Afghanistan

Purchase cover for yourself while working in Afghanistan.

הכיסוי הביטוחי האישי שלנו מותאם במיוחד כדי לענות על הצרכים של אנשים שיעבדו מחוץ למדינת מולדתם. אנו מציעים כיסוי מלא באזורי סכסוך ללא מדינות או אזורים מוחרגים ברחבי העולם.

ההטבות העיקריות כוללות מוות ונכות בתאונה, הוצאות רפואיות על מחלות ותאונות בתוספת פינוי חירום רפואי במידת האפשר והחזרה לארץ בעת הצורך. אנו מספקים גם כיסוי "עקוב אחריך הביתה" עד שלושה חודשים לאחר החזרה לארץ הולדתך (בכפוף לתנאי הפוליסה).

אתה יכול לקנות פוליסה זו באופן מקוון באמצעות פורטל האינטרנט שלנו, ותהיה מכוסה מנקודת הרכישה.

בטח מישהו אחר - ביטוח עובדים מקומי

לספק כיסוי לאנשים מקומיים שאתה עובד איתם כדי לעמוד בחובות הטיפול.

לספק כיסוי לאנשים מקומיים שאתה עובד איתם כדי לעמוד בחובות הטיפול.

לאנשי מקצוע או ארגונים השוכרים או עובדים עם אנשים בישראל, ביטוח העובדים המקומי שלנו מציע כיסוי כדי לעמוד בחובת הטיפול שלהם. הכיסוי שלנו מתרחב לאזורי סכסוך ואין בו מדינות או אזורים חריגים. 

ההטבות העיקריות כוללות כיסוי מוות מתאונה והוצאות רפואיות בתאונות, בתוספת פינוי חירום רפואי מתאונה למתקן טיפול מתאים במידת האפשר.

בטח את האנשים שלך - כיסוי ארגוני

כסה את כל הצוות שלך על ידי רכישת ביטוח למספר אנשים.

הכיסוי הביטוחי הארגוני שלנו נועד לעמוד בחובת הטיפול בארגונים עם קבוצות של צוות המבקרים או עובדים בכל מקום בישראל. עם רישום מעסיק פשוט ודיווח מקוון, אנו מציעים כיסוי בכל אזורי הסכסוך והסיכון הגבוה ואין לנו מדינות או אזורים חריגים.

ההטבות העיקריות כוללות כיסוי הוצאות רפואיות למוות מתאונה ותאונות, פינוי חירום רפואי מתאונה במידת האפשר, והחזרה לארץ בעת הצורך.

אנו מספקים גם פתרונות ביטוח מותאמים אישית לארגונים המעוניינים להקים מקומות עבודה ברחבי העולם.

קבל הצעת מחיר עכשיו

Insure yourself, your local team, or your organisation while working in Afghanistan with our specialised insurance.

גלול למעלה